کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی منابع انسانی
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 159-181

ناصر صفایی؛ زهرا باقری