کلیدواژه‌ها = بُعد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقایی مدیران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-47

ابوالقاسم نوری؛ حمیدرضا عریضی؛ مهدیه سادات خشوعی