کلیدواژه‌ها = سامانه‌های اطلاعاتی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی روند پژوهش در مدیریت منابع انسانی با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی‌ (با استناد به مقالات پایگاه‌های اطلاعاتی علمی)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 207-235

غلامرضا بردبار؛ نرگس منتظری هدش؛ معصومه آبی کاری؛ فریده موسی بیکی؛ محمدرضا زارع بنادکوکی