کلیدواژه‌ها = صنایع خلاق
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سیستمی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-116

سید مهدی شریفی؛ محمدرضا سعیدآبادی؛ مهرداد استیری؛ عسگری حسین تبار