کلیدواژه‌ها = شکوفایی فردی منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی نوین در طراحی الگوی چند سطحی شکوفایی منابع انسانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-88

علی نصر اصفهانی؛ نسرین نکوئی مارنانی؛ مهدی ابزری؛ هادی تیموری