کلیدواژه‌ها = بهسازی عملکرد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-104

امید احمدی؛ امین رضا کمالیان؛ نور محمد یعقوبی؛ محمد قاسمی