کلیدواژه‌ها = متغیرهای اصلی و غیر اصلی شایستگی بین‌فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 47-68

رضا سپهوند؛ یوسف زرنگاریان؛ مهدی محمدی