نویسنده = صدیقه شریفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 113-136

غلامعلی طبرسا؛ صدیقه شریفی؛ سیداحمد حسینی