نویسنده = جعفر محمودی
تعداد مقالات: 1
1. هم‌‌راستاسازی راهبردی مدیریت منابع انسانی با استفاده از نقشه‌ی راهبرد پویا

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 69-90

جعفر محمودی؛ ناصر پوررضا؛ امیر تربتی