هم‌‌راستاسازی راهبردی مدیریت منابع انسانی با استفاده از نقشه‌ی راهبرد پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

ویژگی‌های انگاره‌ی[1] اقتصادی جدید موجب انتقال ماهیت مزیت رقابتی از دارایی‌های ملموس به دارایی‌های ناملموس شده است. از این‌رو منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین وجه دارایی‌های نامشهود هر سازمان بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. اکنون توجه عمومی به منابع انسانی و هم‌راستایی اثربخش آن با راهبرد کلی سازمان جلب شده است. سامانه‌ی ارزیابی و معماری منابع انسانی باید در پاسخ به نیاز این انگاره‌ی اقتصادی جدید تغییر کند. نقشه‌ی راهبرد پویای منابع انسانی، ابزاری برای ارزیابی و بازتعریف نقش منابع انسانی به‌عنوان شریکی راهبردی است. این روش بر مبنای کارت امتیازی متوازن و پویایی‌شناسی سامانه‌ها توسعه داده شده است، تا درک مدیران و صاحبان کسب و کار، از منابع انسانی را دگرگون کند. در این تحقیق، پس از نگاه اجمالی به پیشینه‌ی تحولات در مدیریت راهبردی منابع انسانی، الگوی مفهومی جدیدی با استفاده از مفاهیم ارزیابی متوازن و با تکیه بر پویایی شناسی سامانه‌ها ارایه شده و چگونگی پیاده‌سازی این مراحل تشریح می‌شود.
[1]. Paradigm

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Coordination of Human Resource Management By Strategic Dynamic Map

نویسندگان [English]

  • jaafar momudi
  • naser purreza
  • amir torbati
چکیده [English]

The characteristics of modern economic paradigm has changed competitive advantages from tangible assets to intangible ones.  Hence, human resource, as the most important intangible asset, plays more significant roles in organizations. Human resource and its effective coordination with organization’s general strategy is now considered by all. The evaluation and engineering of human resource must be changed to entangle the requirements of modern economic paradigm. The dynamic strategic map of human resource can be regarded as a device to redefine the role of human resource as a strategic shareholder. This method is developed according to the balanced score cards and dynamics system to change the understanding of the managers as well as business holders of the importance of human resource. Having a general look at the background of changes in management, this research presented a modern conceptual model using a balanced assessment and systems’ dynamics along with the mechanism for its implementation.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource strategic management
  • Balanced Score card
  • System’s Mechanics
  • Strategic Map