نویسنده = غلامرضا معمارزاده طهران
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 69-92

عبدالحسین پیکرنگار؛ میرعلی سیدنقوی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ علی محتشمی