نویسنده = الهه محمدخانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کیفیت مبادله رهبر ـ پیرو و عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 93-123

مسعود سیم خواه؛ الهه محمدخانی