نویسنده = جلیل صفری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 141-166

جلیل صفری؛ مهران مهدی زاده؛ علیرضا عزیزی