نویسنده = حسین منصوری
تعداد مقالات: 1
1. اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرایندهای منابع انسانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-136

حسین منصوری؛ علی شائمی برزکی؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ مسعود کیانپور