نویسنده = مصطفی زارعی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی کارکردهای بهره‌وری کارکنان با استفاده از تلفیق BSC و روش‌شناسی مهندسی ارزش

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 233-258

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی؛ مصطفی زارعی؛ عباس طهماسبی