نویسنده = نور محمد یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. چهارچوبی برای استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 161-186

سید علی داودی؛ نور محمد یعقوبی