نویسنده = وحید ناصحی فر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 237-266

وحید ناصحی فر؛ هانیه آرزمجو؛ محمدتقی تقوی فرد