نویسنده = محبعلی دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 187-210

سیاوش نصرت پناه؛ امیر حصیرچی؛ محبعلی دهقانی