نویسنده = صبا هدایتی فر
تعداد مقالات: 1
1. جهت دهی به فرآیندهای منابع انسانی سازمان های دفاعی با رویکرد آینده نگاری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-86

حسن امیری؛ صبا هدایتی فر؛ علیرضا مقدم