نویسنده = داود فیض
تعداد مقالات: 2
1. معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-25

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی


2. نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 125-148

وحید شرفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ داود فیض