نویسنده = زهرا دهقانی محمودابادی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 177-206

محسن دهشیری زاده؛ سیدحبیب اله میرغفوری؛ زهرا دهقانی محمودابادی