نویسنده = ابوالفضل محمدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-212

ابوالفضل محمدی؛ علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ خدایار تاروردی پور


2. طراحی و تدوین مدل‌شناختی تصمیم‌گیری فردی فرماندهان و مدیران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-45

مجتبی اسکندری؛ علی فرهی؛ ابوالفضل محمدی؛ محمدرضا قربانی