نویسنده = حسن توکلی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 155-185

حسن توکلی نژاد؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدعلی افشارکاظمی