نویسنده = مجتبی اسکندری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 165-190

مجتبی اسکندری؛ عباس اسلامی فارسانی؛ احمد کارگر؛ محمد رضا هدیه لو