دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 27، خرداد 1396، صفحه 1-240 (شماره پیاپی 27) 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه‌یافته

صفحه 1-20

رشید نقوی؛ مسعود مصدق خواه؛ محمدرضا حسنی آهنگر؛ علی محمد احمدوند


شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی

صفحه 101-124

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمودرضا اسماعیلی


الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار

صفحه 125-156

محمد شوقی؛ محمد بازرگانی؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ علی دیواندی