معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی

چکیده

انسان، ثمره‏ی بی همتای خلقت و تکامل است، قدرت تفکر و حس کنجکاوی، او را وامی‌دارد تا به تفکر درباره‏ی جهان و نیروهای بیرون از کنترل خود بپردازد.
بشر در طول قرن‌های متمادی به توضیح پدیده‌های طبیعی در جهان پرداخته است که قابل قبول به نظر می‌رسیدند؛ اما به‏تدریج به وجود یک نظم و قاعده و رابطه‏ی علت و معلولی در جهان پی برد. بنابراین، برای کشف علت و بررسی وجود چنین نظمی به اقدامات گوناگون دست زد و با تکیه بر شواهد تجربی، گام‌های مهمی در جهت کشف حقایق علمی برداشت. به‏تدریج، روش‌های استدلال گوناگون برای حل مسایل نامعلوم ارایه روش‌های علمی پایه‌گذاری شد. سرانجام تحقیق و پژوهش و فعالیت‌های تحقیقاتی به شکلی نظام‌مند پدیدار گشت و به تبع آن، پژوهشگران به‏عنوان محوری‌ترین عامل تحقیق و پژوهش هدایت و رهبری این عرصه را به عهده گرفتند.
در این مقاله ضمن بررسی انواع مدل‌های منابع انسانی که در آن پژوهشگران با عنوان منابع انسانی تحقیقات نامیده می‌شوند، اقدام به استخراج مدل‌های مطرح در یک طیف جنبه‌های سخت و نرم استوری[1]تا مدل بالندگی در مدیریت منابع انسانی، زیرسیستم‌های مورد نظر مطالعه و در نهایت مدل مورد نظر با زیرسیستم‌های فرعی تأمین، به‏کارگیری، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و نگه‏داری منابع انسانی ارایه شده است[1]- Storey

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the Method of Human Resource Management Researches in a Military Organization

چکیده [English]

Human is a unique fruition of creation and evolution. Curiosity sense impels him to think about world and powers that are out of his control.
Long centuries human tried to describe natural phenomenon in the world that seemed justifiable. But, human gradually found orders and rules as well as a cause and effect relationship in the world. Then, in order to discover and research this effect and such an order, he did different activities. He also in order to discover scientific facts, with confidence in personal experiences and experemental evidents, put much studies in his paces. Gradually, diverse reasonings provided for resoulotion of obscure problemes, and it became a basis for scientific methods.
Therefore, research activities emerged in a systemic model and resultantly researchers appeared as the most important factors in research.
In this essay, different kinds of human resources models will be surveyed. In research scope, researchers perceive as human resources of research.
In this realm, we extracted provided models from the hard and soft Storey model to development model in human resources management; subsystems will be studied and finally, mentioned model along with subsystems, supply, application, education and development, performance appraisal, service compensation and human resources maintenance will be provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Human Resources
  • Research Human Resources System
  • Supplying Human Resources
  • application
  • Education and Development
  • performance appraisal
  • Service Compensation
  • Human Resources Maintenance