مدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه‌ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق-دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 عضو هیات علمی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مزایای بی‌شماری که اشتراک دانش می‌تواند برای سازمان به همراه آورد، آنرا به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی فرایند مدیریت دانش معرفی نموده است. تحقیقات مختلف، به شناسایی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش پرداخته و مدل‌هایی را نیز در این زمینه پیشنهاد داده‌اند.این مقاله، با معرفی دو عامل مؤثر در اشتراک دانش شامل عوامل انگیزشی و علاقه به روش‌های اشتراک دانش، مدل کاربردی اشتراک دانش را معرفی نموده و با مقایسه‌ی این مدل در محیط‌های تحقیقاتی و تولیدی نشان می‌دهد که به‌کارگیری این دو متغیر، بیش از 60 درصد رفتار اشتراک دانش را موجب شده و نسبت به سایر عوامل مؤثر در اشتراک دانش، نقش بسیار پررنگ‌تری را ایفا می‌نمایند. درنهایت، مدل کاربردی اشتراک دانش ارایه‌شده، با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار Lisrel 8.8 در هر یک از محیط‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employees Knowledge Sharing Model Compared with Models Used in Production and Research Centers

نویسنده [English]

  • Peyman akhavan 3
چکیده [English]

Due to the advantages of knowledge sharing for organizations, it is now introduced as one of the most key process in knowledge management. Various researches have been devoted to knowledge sharing, which have resulted in various models. This research has introduced a model based on two factors affecting knowledge sharing, motivation and interest in sharing knowledge. This is an applied model for sharing knowledge which was compared with those used in productive and research centers. The results indicated that these two factors are more significant than others and cause more than 60 percent of knowledge sharing behavior. The final model is presented using structural equation modeling (SEM) and LISREL in all research environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Motivation Factors
  • Interest in Knowledge Sharing Methods
  • Structural Equation Modeling (SEM)