کلیدواژه‌ها = ارباب‌رجوع
تعداد مقالات: 1
1. میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان‌های دولتی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18

علی رضاییان؛ یوسف محمدی فر؛ نعمت الله موسی پور