کلیدواژه‌ها = روش‌شناسی ترکیبی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی
تعداد مقالات: 1
1. معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-25

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی