کلیدواژه‌ها = آموزش و توسعه مدیر
تعداد مقالات: 1
1. فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-80

میثم لطیفی؛ محمد عبدالحسین زاده