نویسنده = هدی پورزارع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-82

هدی پورزارع؛ فرج اله رحیمی