نویسنده = بهروز کشاورز نیک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 211-232

حسن بودلایی؛ بهروز کشاورز نیک؛ یوسف محمدی مقدم