بررسی تطبیقی بازخورهای180، 360، 540 و 720 درجه در ارزیابی عملکرد کارکنان

چکیده

نظام ارزیابی عملکرد و ارایه بازخور به کارکنان، روشی است که بیش‌تر سازمان‌ها با استفاده از آن به بهبود و توسعه‌ی افراد و عملکرد سازمانی خود دست یابند. در دهه‌های اخیر، توجه به نظام ارایه‌ی بازخور و سعی در به‌کارگیری و توسعه‌ی این روش‌ها در سازمان‌ها رشد فراوانی پیدا کرده است. از زمان پیدایش نظام‌های بازخور تاکنون، تغییرات فراوانی در محتوا و ابعاد آن‌ها به‌وجود آمده که باعت غنا و اثربخشیِ بیش‌ترِ آن شده است. در این مقاله، ابتدا نظام سنتی بازخور معرفی شده و سپس تغییراتی که مرحله‌به‌مرحله در آن به‌وجود آمده و باعث توسعه‌ی این نظام‌ها شده است - به‌عنوان بازخورهای 180، 360، 540 و 720 درجه - معرفی و کاربرد آن‌ها توضیح داده می‌شود. در پایان، تمامی این روش‌ها با یک‌دیگر مقایسه شده و بهترین روش به‌عنوان روشی نوین برای استفاده به سازمان‌های خصوصی و عمومی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the effect of 180, 360, 540, and 720 Degrees Feedbacks in the Evaluation of Employees Performance

چکیده [English]

Performance evaluation system and providing feedback for the employees are techniques which most organizations use for the development and improvement of their organizational performance. Feedback system, its development and its application have been considered seriously by organizations in recent decades. From the time when feedback system has been presented, it has faced great changes both in its quality and its dimensions, resulting in its richness and effectiveness. This research is intended to ,first, explain traditional feedback system, and then, to review the changes it has faced in different stages, as 180, 360, 540, and 720 degrees feedback, and explain their usage. Finally, all these methods will be compared with one another, and the best one will be selected as a modern feedback system for private and public organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • Feedback System
  • 180
  • 360
  • 540
  • and 720 Degrees Feedbacks