اثر میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی

چکیده

شرایط حادّ رقابتی و سیطره‌ی نیروهای دانشی بر عرصه‌ی کسب و کار، چالش‌های عمده‌ای را برای رهبران سازمان‌های امروزی به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از سبک رهبری تحول‌آفرین برای توسعه‌ی ظرفیت‌های انسانی و ارتقای درجه‌ی تعهد سازمانی کارکنان، وجهه‌ی همّت بسیاری از سازمان‌های پیشتاز و طلایه‌دار قرار گرفته است. از سوی دیگر، فرهنگ سازمانی، یکی از مهم‌ترین اهرم‌هایی است که رهبران سازمان‌ها می‌توانند برای تغییر در قابلیت‌های کارکنان مورد بهره‌برداری قرار دهند. از این‌رو، تحقیق حاضر در نظر دارد تا در راستای رسیدن به سازوکارهای لازم برای ارتقای تعهد سازمانیِ کارکنان، اثر میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی را در شرکت برق منطقه‌ای تهران مورد کاوش قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها، حاکی از آن است که رهبری تحول‌آفرین، قادر است از طریق ترویج فرهنگ‌های رقابتی و سلسله‌مراتبی، بر روی تعهد سازمانی در شرکت مورد مطالعه، اثرگذار باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Organizational Culture Intermediation on the Relationship between Transformational Leadership and Organizational Commitment

چکیده [English]

The hard competitive condition and the dominance of knowledge forces on the field of business have created great challenges for today's leaders. In such a situation, making use of transformational leadership method for improving the utilization of human capacities and promoting the degree of organizational commitment have been considered seriously by advanced organizations. Moreover, organizational culture is another effective lever by the use of which organizational leaders can make changes in the capabilities of the employees. Therefore, this research is intended to evaluate the intermediary role of organizational culture in the relationship between transformational leadership and organizational commitment in Tehran Power Company to get to an effective mechanism for promoting organizational commitment. Having analyzed the data, the researchers found out that transformational leadership can affect organizational commitment by increasing competitive and hierarchical culture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • . : Transformational Leadership
  • Organizational Communication
  • organizational culture