بررسی تاثیر پیوند معنوی بر بازتاب های مضمحل کننده شغلی از طریق سبک های دلبستگی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور رشت

چکیده

وجود بازتاب­های مضمحل‌کنندۀ شغلی ازجمله کارزدگی، تنیدگی شغلی و بدبینی سازمانی، عواقب و هزینه‌های سنگینی بر سازمان­ها و کارکنان تحمیل می‌نمایند؛ مانند غیبت و تعویض مکرر شغل و محل کار، ‌کاهش کیفیت خدمت ارائه‌شده به ارباب‌رجوع،‌ تحت‌تأثیر قرار‌گرفتن سلامت روانی افراد، رکود و تأخیر در سلسله‌کارهای تخصصی و اداری و... . ازاین‌رو، باتوجه‌به تأثیر پیامدهای منفی شغلی در عملکرد کارکنان و میزان بهره‌وری سازمان­ها، در این مقاله سعی بر آن است برای کاهش این پیامدهای منفی، تأثیر پیوند معنوی بر بازتاب­های مضمحل‌کنندۀ شغلی از طریق سبک­های دلبستگی کارکنان، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر به‌لحاظ روش از  نوع توصیفی ـ همبستگی و ازحیث هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل 385 نفر از کارکنان کارخانه­ لامپ‌سازی پارس‌شهاب (استان گیلان) است که براساس فرمول کوکران 158 نفر از آنها به‌روش طبقه‌بندی ساده، انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌ها، از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار smart-pls استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد: پیوند معنوی از طریق سبک­های دلبستگی افراد بر پیامدها و بازتاب­های مضمحل‌کننده شغلی، تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Spiritual Connection on the Destructive Reflections of Job through Employees Belonging Styles

نویسندگان [English]

  • mir hadi Moazen Jamshidi 1
  • narjes haghparast kenarsari 2
1 Department of management ,Payam Noor University,Tehran,Iran
2 payame noor university
چکیده [English]

Job destructive reflections such as burnout, occupational stress and organizational pessimism impose heavy costs and consequences, such as frequent absence, change of jobs and workplace, reduction of the quality of service provided to customers, mental health impacts, inactivity and delays in special and administrative works and the like, on organizations and the employees. In order to reduce the negative consequences of this type of effects, this research is aimed at studying the role of spiritual connection on job satisfactory reflections through employees' belonging styles. This applied research follows a descriptive correlational method. A questionnaire was used to collect information in this research. The statistical population of the study contains 385 employees of Parsshahab lamp factory (in Guilan province), from whom a sample of 158 was selected using simple classification based on Cochran's formula. To test the hypotheses, the least squares method and smartPLS software were employed. The results indicated that spiritual bonding through individuals belonging styles has a significant effect on the job destructive outcomes and reflections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual connection
  • belonging styles
  • destructive reflections of job
  • Employees

امانی، رزیتا؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحی‌زاده، مریم و بهرامی، فاطمه (1391)، رابطه میان سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی، فصلنامه دانشگاه شاهد، (6)19: 15 ـ 26.

بشیر بنائم، یاسر(1391)، فرسودگی شغلی (تحلیل‌رفتگی)، معضل دنیای نوین، فصلنامه منابع انسانی ناجا،7 (28): 134 ـ 158.

ترشیزی، مرضیه و سعادت­جو، سیدعلی‌رضا (1391)، استرس شغلی در کارکنان کارخانه لاستیک­سازی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 19(2):200 ـ 207.

توکلی، نازلی؛ جمهری، فرهاد و فرخی، نورعلی (1393)، رابطه سبک­های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5 (2): 61 ـ 77.

حق­شناس، مرتضی؛ نوربالا، احمدعلی؛ اکابری، آرش؛ نجاتی، وحید؛ صالحی، منصوره و طیبی، زهرا (1389)، بررسی رابطه هوش معنوی و سبک­های دلبستگی دانشجویان، فصلنامه اخلاق پزشکی، 4 (14):167 ـ 181.

حسینی، سیده اسماء؛ بشارت، محمدعلی و جاهد، حسینعلی (1395)، نگاهی به آثار و فواید دین و معنویت بر سلامت جسمی و روانی با تأکید بر سلامت قلبی عروقی (آثار دین و معنویت بر سلامت)، فصلنامه رویش روان‌شناسی، 5 (2):93 ـ 114.

خالق‌خواه، علی و بابایی منقار، محمدمهدی (1393)، رابطه سبک­های دلبستگی و هوش معنوی با نگرش دینی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان آمل، مجله پژوهشی دین و سلامت، 2(2): 1 ـ 9.

خدایاری‌فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ سهرابی، فرامرز؛ خرّمی مارکانی، عبدالله؛ زمان‌پور، عنایت‌اله و راقبیان، رؤیا (1394)، تدوین مبانی نظری و طراحی مقیاس هوش معنوی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

خراسانی طرقی، حامد (1393)، رابطه فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی، موردمطالعه: اداره کل ورزش و  جوانان خراسان شمالی، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(15): 79 ـ 90.

دهقانی محمودآبادی، زهرا؛ میرغفوری، سیدحبیب‌اله و دهشیری‌زاده، محسن (1394)، ارائه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7(3): 177-206.

سیدجوادین، سیدرضا و سعید، شهبازمرادی (1385)، فرسودگی شغلی: پژوهشی در شرکت حفاری نفت جنوب، فصلنامه علوم مدیریت ایران، (2)1: 63 ـ 87.

شریف‌زاده، فتاح؛ صالح اردستانی، عباس؛ حمیدیان، ماریا و نوری، حجت‌اله (1393)، شناسایی علل فرسودگی شغلی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی، فصلنامه علمی - ترویجی فرآیند نو، (49)10: 99 ـ 113.

قهرمانی، نسرین و نادی، محمدعلی (1391)، رابطه بین مؤلفه‌های مذهبی ـ معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان­های دولتی شیراز، تهران:نشریه پرستاری ­ایران، 25(79): 1 ـ 11.

کشاورز حقیقی، مهدی (1391)، ارائۀ الگوی مدیریت بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (موردمطالعه: یک بانک خصوصی)، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 4 (2):183 ـ 202.

کرد تمینی، بهمن و کوهی، ملیحه (2013)، بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان، پژوهش­های مدیریت عمومی، 4(14): 129 ـ 144.

کریمی، ام‌البنین؛ کیمیایی، سیدعلی و مهدیان، حسین (1389)، بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، هوش  هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد، نشریه مشاوره شغلی و  سازمانی، 4(10):  31 ـ 45.

گل­پرور، محسن؛ نیری، شیرین و مهداد، علی (1385)، رابطه استرس، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در شرکت سهامی ذوب‌آهن (شواهدی برای مدل استرس ـ فرسودگی­جبران)، فصلنامه یافته‌های نو در روان­شناسی، 1(2): 19 ـ 33.

محرابی، جواد و استیری، مرتضی (1393)، بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر تغییرات سازمانی در بین کارکنان بانک سپه سرپرستی جنوب تهران، فصلنامه علوم رفتاری، 6(19): 173 ـ 197.

مرادی، مرتضی و جلیلیان، حمیدرضا (1395)، عوامل مؤثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن، فصلنامه بهبود و تحول، 25(81): 23 ـ 149.

موسوی ونهری، فاطمه‌السادات و ایروانی، محمدرضا (1395)، بررسی رابطه بین پیوند معنوی و سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی معنوی پرستاران بخش ویژه، فصلنامهمطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 2(1): 28 ـ 35.

نارویی نصرتی، رحیم(1384)، معنویت همزاد و همگام انسان نگاهی دینی روان‏شناختی، نشریه معرفت، شماره87.

وارث، سیدحامد؛ رستگار، عباسعلی؛ زراعت‌‌کار، سمیه و رفعتی آلاشتی،کبری (1388)، رابطه ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی (مطالعه موردی: صداوسیما جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه مدیریت دولتی، 1(3): 135 ـ 154.

یاسمی­نژاد، پریسا؛ گل‌محمدیان، محسن و یوسفی، ناصر(1390)، رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی  در اعضای هیئت‌علمی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 3(8) : 10 ـ 125.

Ata, S. (2016).Examination of Relationship between AttachmentDimensions and Teaching Profession Attitudesof PreschoolPre-service Teachers in Turkey.Journal of Education and Training Studies, 4(12), 100-107.

Buote, V. M., Wood, E., & Pratt, M. (2009). Exploring similaritiesand differences between online and offline   friendships: The role of attachment style. Computers in Human Behavior, 25(2), 560-567.

Borges, M. D. S., Santos, M. B. C., &Pinheiro, T. G.(2015). Social representations about religion and spirituality.Revistabrasileira de enfermagem, 68(4),609-616.

Brooke, C., & Parker, S. (2009). Researching spirituality and meaning in the workplace. The Electronic Journal of Business Research Methods, 7(1), 1-10.

Cassibba, R., Granqvist, P., Costantini, A., & Gatto, S. (2008).Attachment and God representations among lay Catholics, priests, and religious: a matched comparison study based on the Adult Attachment Interview. Developmental psychology, 44(6), 1753.

Chuengsatiansup, K. (2003). Spirituality and health: An initial proposal to incorporate spiritual health in health impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 23(1), 3-15.

Dyson, J., Cobb, M., & Forman, D. (1997). The meaning of spirituality: A literature review. Journal of advanced nursing, 26(6), 1183-1188.

Fornell, C. &Larcker, D.F. (1981). Structural Equation Models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.

Gorji, M. (2011).The Effect of Job Burnout Dimension on Employees' Performance. International Journal of Social Science and Humanity, 1(4), 243-246.

Habibzadeh, L., &TalebianNia, H. T. (2014).The relationship between emotional intelligence and occupational burnout among managers, trainers and lifeguards of eastern Azerbaijan province swimming pools.International Journal of Sport Studies, 4(12), 1555-1559.

Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, R. W., McCullough Jr, M. E., Swyers, J. P., Larson, D. B., &Zinnbauer, B. J. (2000). Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure.Journal for the Theory of Social Behaviour, 30(1), 51-77.

Huang, G. D., Feuerstein, M., & Sauter, S. L. (2002). Occupational stress and work‐related upper extremity disorders: Concepts and models. American Journal of Industrial Medicine, 41(5), 298-314.

James, M. S. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations. Dissertation submitted to the Department of Management in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of PhilosophyEmerica: Florida State University.

Koessel, K. C. (2011). The Relationship Between Spirituality and Personality. America: Western Michigan University.

Leiter, M. P., Day, A., & Price, L. (2015). Attachment styles at work: Measurement, collegial relationships and burnout. Burnout Research, 2(1), 25-35.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., &Leiter, M. P. (2001).Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1),397-422.

Newman, L. L. (2004). Faith, spirituality, and religion: A model for understanding the differences. College Student Affairs Journal, 23(2), 102.

Noor, S., &Arif, S. (2011).Achieving job satisfaction via workplace spirituality: Pakistani doctors in focus.European Journal of Social Sciences, 19(4), 507-515.

Özler, D. E., &Atalay, C. G. (2011). A research to determine the relationship between organizational cynicism and burnout levels of employees in health sector. Business and Management Review,1(4).26-38.

Pedrazza, M., Berlanda, S., Trifiletti, E., &Bressan, F. (2016).Exploring physicians' dissatisfaction and work-related stress: development of the PhyDis Scale.Frontiers in psychology, 7:1238.

Rulindo, R., &Mardhatillah, A. (2011). Spirituality, Religiosity and Economic Performances of Muslim Micro - Entrepreneurs. In 8th International Conference on Islamic Economics and Finance: International Islamic University Malaysia.

Shani, A., &Pizam, A. (2009).Work-related depression among hotel employees.Cornell Hospitality Quarterly, 50(4), 446-459.

Thorsen, V. C., Tharp, A. L., Meguid, T. (2011). High rates of burnout among maternal health staff at a referral hospital in Malawi: A cross-sectional study. BMC Nursing, 10(9): 2-7.

Tziner, A., & Tanami, M. (2013).Examining the links between attachment, perfectionism, and job motivation potential with job engagement and workaholism. Revista de Psicología Del Trabajo y de lasOrganizaciones, 29(2), 65-74.

Waddell, G., & Burton, A. K. (2006). Is Work Good for Your Health and Well - Being?. English:ثدلمهسrtitualy linkکاران،The Stationery Office.

Weitz, E., Vardi, Y., & Setter, O. (2012).Spirituality and organizational misbehavior. Journal of Management, Spirituality & Religion, 9(3), 255-281.