احصای ویژگی‌ها و شاخص‌های فرماندهان گروهان‌های آموزشی(موردمطالعه: یکی از مراکز آموزش عالی سپاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی گرایش زمینی دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت سپاه دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام)

2 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام

3 استادیاردانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

شناسایی ویژگی‌ها و شاخص­های کارکنان کلیدی و تأثیرگذار در مراکز آموزشی و دانشگاهی اولین‌گام فرایند تربیت و آموزش است و از آنجاکه سپاه پاسداران، باید از مستعدترین افراد در مشاغل فرماندهی و مدیریتی بهره ببرد؛ هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی ویژگی­ها و شاخص­های فرمانده گروهان آموزشی متناسب با الگوی تحول و تعالی سپاه است. پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شد. در بخش مطالعه­ کیفی، نمونه­گیری هدف­مند ازطریق مصاحبه با 12 نفر از فرماندهان و مدیران آموزشی تا رسیدن به مرحله­ اشباع نظری و یافته­ها با روش تحلیل محتوا تحلیل شد. در بخش کمی، پرسشنامه­ محقق­ساخته که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد بین 66 نفر از فرماندهان گروهان­های آموزشی با روش نمونه­گیری تصادفی، توزیع و جمع­آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با تأیید استاد راهنما و چند نفر از اعضای هیئت­علمی و روایی سازه نیز ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. بررسی وضعیت و اولویت­بندی ابعاد، شاخص­ها و ویژگی­ها با آزمون­های t تک‌نمونه­ای و فریدمن در نرم‌‌افزارspss25  انجام شد. نتایج پژوهش به شناسایی20 ویژگی و 8 شاخص در بعد شایستگی‌های عمومی و 42 ویژگی و 9 شاخص در بعد  شایستگی­های حرفه­ای منجر شد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Characteristics and Indicators of the Commanders of Training Companies in Accordance with the Pattern of Transformation and Excellence Plan of Sepah (Case Study: A Higher Education Center of Sepah)

نویسندگان [English]

  • mahdi khani 1
  • hamid raisi 2
  • Mohammad Biglari 3
1 Master student of ground defense management, Velayat Faculty of Comammand and Mangement of Sepah, Imam Hussein Comprehensive University
2 Assistant professor at Imam Hussein Officering and Pasdari Education University
3 Assistant professor at Imam Hussein Comprehensive University
چکیده [English]

Identifying the characteristics of key and influential employees of educational centers is the first step in the process of education. Since the Islamic Republic Revolutionary Guards Corps need to employ the most talented members for command and management positions, this research is intended to identify and arrange the characteristics and indicators of the commanders of educational companies in accordance with the pattern of Transformation and Excellence Plan of Sepah. This is a mixed research. In the qualitative part of the study, purposeful sampling method was used through interviewing 12 educational commanders and managers up to theoretical saturation. The results were analyzed through content analysis method. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire, with a reliability of 0.88 calculated through Cronbach's alpha coefficient, was distributed among 66 commanders of the educational centers selected by random sampling. The face validity and content validity of the questionnaire was confirmed by the supervisor and a number of faculty members, and the construct validity was confirmed through exploratory factor analysis. The status and prioritization of dimensions, indices and characteristics were tested by one-sample t-test and Friedman test by SPSS25 software. The study resulted in the identification of 20 characteristics and 8 indicators in the field of general competencies, and 42 characteristics and 9 indicators in the field of professional competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commander of educational company
  • pattern of Transformation and Excellence Plan of Sepah
  • competencies
  • Sepah

آقاجانی، آرش (1385)، تبیین ویژگی­های مدیران از دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه، فصلنامه­ اندیشه­ صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه­السلام، ش 24: 24 ـ 1.

ابلاغیه فرمانده­ معظم کل قوا (1369)، آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ا.، تهران: انتشارات آموزش سپاه.

باقی نصرآبادی، علی و دیگران (1394)، شایستگی­های مدیریت و فرماندهی، قم: انتشارات زمزم هدایت.

پایگاه اطلاع­رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای ­مد ظله­العالی ـ مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، بیانات، http://farsi.khamenei.ir/speech.

تولایی، محمد (1395)، مدیریت تحول و تعالی (مطالعه­ موردی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام.

حامدبابایی، موسی؛ تاج‌آبادی، حسین و مرادیان، بهزاد  (۱۳۹۴)، معیارهای الگوی مدیریت و فرماندهی متناسب با انتظارات مقام معظم رهبری، فصلنامه­ مطالعات دفاعی راهبردی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، ش ۵۹: 48 ـ 27.

خان‌احمدی، اسماعیل و مدنی، سیدمصطفی (۱۳۹۲)، منشور فرماندهی کارآمد برگرفته از نهج‌البلاغه، فصلنامه­ مدیریت اسلامی، ش­ 2: ۲54 ـ 223.

خودسیانی، مصطفی؛ پیری، هادی مراد و خان‌احمدی، اسماعیل (۱۳۹۱)، بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده ازمنظر فرماندهان عالی جنگ، فصلنامه­ سیاست دفاعی، ش ۸۱:  108ـ 69.

خورشیدی، عباس و قربانی، رضا (1391)، عوامل و شاخص­های موثر در رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی در آینده، فصلنامه­ مدیریت نظامی، ش 47: 34 ـ 11.

دهخدا، علی­اکبر (1377)، لغت­نامه،­ تهران: مؤسسه­ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

رضائیان، علی (1392)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

رفیعی­آتانی، جمشید (1394)، احصای شاخص‌های فرماندهی و مدیریت جهادی و تأثیر آن در هدایت و کنترل یگان‌های رزم نزسا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، دانشکده و پژوهشکده­ دفاعی (دافوس).

رئیسی، حمید (1394)، فرماندهی و مدیریت در یگان­های کوچک، تهران: مرکز تحقیقات و فناوری آموزشی نزسا.

زکی‌زاده، حمید و مقیسه، رضا (1394)، اسم کافی نیست (باتأکیدبر اندیشه امام خامنه‌ای مد ظله­العالی؛ خواستگاه و مبانی شایستگی­های پاسداری)، تهران: مرکز باقرالعلوم سپاه.

سجادی، سیداحمد (۱۳90)، ویژگی‌های فرماندهان، رؤسا و مدیران شایسته، جلدهای ۱ ـ ۲ ـ ۳ و ۴، تهران: بازرسی کل ناجا.

عرب‌اسدی، حسین و حجازی­فر، سعید (1393)، نقش­ها و انتظارات فرماندهان نواحی سپاه، تهران: دانشگاه جامع امام حسین علیه­السلام.

عمید، حسن (1392)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.

عیسایی، حسین و قنبری، محمدرضا (1395)، شایستگی­های پاسداری (مبانی، رهیافت­ها و کارکردها)، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام.

فرماندهی کل سپاه (24/05/1391)، آیین­نامه­ ارزشیابی خصوصیات‌، توانمندی‌ها و عملکرد پاسداران (شایستگی‌های پاسداری)، تهران: مرکز راهبردی سپاه.

محمدی­فر، ناصر (۱۳۸۴)، فرمانده و هنر فرماندهی، فصلنامه­ مدیریت نظامی، تهران، انتشارات دانشگاه افسری امام علی علیه­السلام، ش ۱۷ و ۱۸: ۳۴ ـ  ۳.

معاونت تربیت و آموزش نزسا (۱۳92)، دستورالعمل ارزشیابی عملکرد فرماندهان آموزشی، تهران: انتشارات فناوری آموزشی نزسا.

معین، محمد (1389)، فرهنگ معین، تهران: انتشارات زرین.

موسی‌زاده، زهره و عدلی، مریم (۱۳۹۳)، صلاحیت­های شخصی مدیران آموزشی در رویکرد شایسته‌گزینی با نگرشی بر نهج­البلاغه، فصلنامه­ علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، ش ۲: ۱۰۴ ـ ۸۳.