ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)

3 استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه، نحوة گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. هدف این مقاله ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری است. برای طراحی الگوی بومی شایستگی‌های فرماندهان و مدیران از روش تحقیق ترکیبی کیفی- کمی استفاده شد. در مرحلة طراحی الگو، مجموعة سخنرانی‌ها و رهنمودهای معظم‌له در قالب نرم‌افزار حدیث ولایت، مورد استفاده واقع شد. برای طراحی الگوی اولیه از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و برای بازبینی الگو از گروه کانونی متشکل از متخصصان مدیریتی و صاحب‌نظران آجا استفاده شد. سپس آزمون الگو با رویکرد پیمایشی و با دریافت نظر فرماندهان از طریق پرسشنامه به انجام رسید و الگوی نهایی عرضه شد. این الگو در قالب 516 کد، 84 مفهوم و 4 مقولة اصلی طراحی شد که برخی دارای مقوله‌های فرعی است، این مقوله‌ها شامل: "شایستگی‌های فردی" با 28 مفهوم، "شایستگی‌های بین‌فردی" با 6 مفهوم، "شایستگی‌های سازمانی" با 41 مفهوم و "شایستگی‌های بینشی" با 9 مفهوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Appropriate Competency Model for Managers and Commanders at IRI Army from the Viewpoint of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

  • sayyed mahdi alvani 1
  • omid ardalan 2
  • asghar mohammadi fateh 3
چکیده [English]

Managers selection and the criteria governing it, are great challenges in developing countries. This research is intended to develop a competency model for managers and commanders at IRI army from the viewpoint of the supreme leader, Imam Khamenei. Combined qualitative and quantitative research method was applied in this research. Hadith Velayat, a comprehensive collection of Imam Khamenei’s speeches and commands, were used to develop the first phase of the research. For developing the first draft of the design, the researchers applied grounded theory. For revising the model, they applied focus group composed of management experts and specialists. The final model was developed after acquiring the comments of the commanders through questionnaires in a survey method. The model included 516 codes, 84 concepts, and 4 main categories some of which included some peripheral categories. The main categories included “personal competencies” composed of 28 concepts, “interpersonal competencies” composed of 6 concepts, “organizational competencies” composed of 41 concepts, and “vision competency” including 9 concepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency
  • Competency Models
  • The Supreme Leader of the Islamic Revolution
  • Managers and Commanders
  • IRI Army
امام خامنه‌ای، سیدعلی، ﺳﻴﺎست­هایﻛﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ، ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻻﻳﺖ، مجموعة ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲﻫﺎ.
الوانی، سیدمهدی (1377)، مجموعه مقالات شایستگی، ماهنامه تدبیر، شماره 82.
ﺩﺍﻧﺎﻳﻲﻓﺮﺩ، ﺣﺴﻦ و ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺁﺫﺭ (1390)، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ­ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ- ﺳﺎﺧﺖ نظریة ﺑﻰﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ).
ﺩﺍﻧﺎﻳﻲﻓﺮﺩ، ﺣﺴﻦ؛ ﺍﻟﻮﺍﻧﻲ، ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ و ﺁﺫﺭ، ﻋﺎﺩﻝ (1383)، ﺭﻭﺵﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ: ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺟﺎﻣﻊ، تهران: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺻﻔﺎﺭ.
حسینیان، شهامت(1378)، بررسی فرآیند شناسایی، ارزشیابی، انتخاب و انتصاب مدیران میانی ناجا، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، ش چهارم.
تقوی دامغانی، سیدرضا (1371)، نگرشی بر مدیریت اسلامی، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
علی آبادی، علی­رضا (1372)، مدیران جامعه اسلامی، تهران: نشر امین.
غفاریان، وفا، ابوالعلایی، بهزاد(1386)، مدیران آینده: مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعدادیابی و جانشین پروری مدیران، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
فرهی، علی (1389)، توسعه مدیریت،‌ توسعه مدیران: مبانی، تکنیک‌ها و روش‌ها، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
مبتکر سرابی، اسفندیار (1375)، معیارهای گزینش مدیران از نهج‌البلاغه، اطلاعات؛ شماره‌های 20757، 20758، 20759، 20762، 20764، ص 8-6.
مرعشی، مرتضی(1377)، مجموعه مقالات شایستگی، ماهنامه تدبیر، شماره 82.
مطلبی اصل، صمد (1386)، مدیریت شایستگی، ماهنامه تدبیر، شماره 187.
کیلنر، هرتزلی(2001)، کتاب دولتمردان جدید، ص 14و 25.
Armstrong, Michael (2008). Strategic Human Resource Manage- ment: A Guide to Action. London: Kogan page, 4 Th Ed.
Blanchard. Kenneth, Hybels.Bill, Hodges. Phil; Leadership by the Book: tools to transform your workplace, New York, William Morrow, 1999.
Iversen, O.I, Managing people towards a Multicultural workforce: An Investigation into the Importance of Managerial Competencies across National Boarders in Europe – Differences and Similarities Presented at the 8th World Congress on Human Resource Manage- ment Paris May 2000.
 
McClelland D. (1973) Testing for competence rather than for intel- ligence «, American Psychologist, Vol.20, pp.321-330.
Schroder, H.M. (1989), Managerial Competence: The Key to Ex- cellence. Kendal/Hunt, Dubuque, Iowa.
Ulrich.Dave, Brockbank.Wayne, Johnson.Dani, Sandholtz. Kurt, Younger, (2008), HR competencies: mastery at the intersection of people and business, The RBL Institute, The Society for Human Resource Management.
Wickramasinghe. Vathsala and De Zoyza. Nimali, (2008), Gender, Age and Marital Status as Predictors of Managerial Competency Needs: Empirical Evidence from a Sri Lankan Telecommunication Service Provider, Emerald-Gender in Management: An International Journal, Vol.23, No5, pp.337-354.
Young. Mike and Dulewicz. Victor, (2009), A study in to Lead- ership and Management Competencies predicting Superior Perfor- mance in the British Royal Navy, Emerald-Journal of Management Development, Vol. 28, No. 9, pp. 794-820.