تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی

چکیده

هدف این پژوهش، توسعه‌ی روش‌شناسی تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی است. برمبنای رویکرد نظری کیفیت خدمات، پس از شناسایی مؤلفه‌های کیفیت در آموزش منابع انسانی، با به‌کارگیری این مؤلفه‌ها سامانه‌ی تحلیلی مدل تحلیل اهمیت- عملکرد، روش نوینی برای تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی ارایه شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق آمیخته‌ی اکتشافی است که در آن، داده‌های کیفی و کمی مورد نیاز، از طریق مصاحبه و دو پرسش‌نامه، جمع‌آوری شده است. به‌منظور انجام مصاحبه، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، تعدادی از فراگیران و مدرسان دوره‌های آموزشی مرکز آموزش شرکت مخابرات به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در نتیجه‌ی این پژوهش، 48 مؤلفه‌ی کیفیت در آموزش منابع انسانی مورد شناسایی قرار گرفت و براساس این مؤلفه‌ها و سیستم تحلیلی، مدل تحلیل اهمیت- عملکرد، الگویی عملیاتی برای ارزش‌یابی و تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی ارایه شد. این الگو، با برخورداری از انعطاف‌پذیری بالا و تحلیل سه‌بعدی، قادر است کیفیت در آموزش منابع انسانی را ارزش‌یابی نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Assurance in Human Resource Training

چکیده [English]

Development of a model for quality assurance in the training of human resources is the main aim of this piece of research. The components of quality in training human resources were identified according to the theoretical approach of the quality of services. Using these components as well as the analytic system of the importance of performance, a new method was developed for quality assurance in training human resources.
The study employed a mixed method, in which qualitative and quantitative data were collected using interviews and questionnaires. In order to have interviews, a number of students and teachers in the communication center were selected according to selective sampling. The findings presented 48 qualitative components for teaching human resources. According to these components, as well as the analytic system of the importance of performance, the researchers presented a model for evaluation quality assurance of training human resources. Having a high flexibility and following a three-dimensional analysis, this model can evaluate the quality of training human resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Human Resources
  • Quality assurance
  • Service Quality
  • Importance-performance Analysis Model