بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)

چکیده

نظریه‌پردازان رفتار سازمانی، شاخص‌های متنوعی را برای سنجش خودمدیریتی اَبَرمردها که هدایت‌کننده‌ی پیروان به سمت کشف نیروهای بالقوه‌ی درونی خود هستند، ارایه می‌کنند. این مقاله، براساس نتایج پژوهشی که به‌منظور بررسی سیره‌ی عملی امام خمینی(ره) است تدوین شده و با به‌کارگیری شیوه‌ی مصاحبه‌ی گروه کانونی و براساس تحلیل محتوای مجموعه‌رفتارهای حضرت امام(ره) مورد بررسی قرار گرفت. شاخص‌های خودمدیریتی ایشان در دو بعد روحی‌روانی و جسمی‌فیزیکی بیان شده است. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که، در مجموعه‌رفتارهای ایشان، شاخص‌هایی نظیر: نظم، نیت و عمل خالص، کنترل امیال، ساده‌زیستی، ظاهر مناسب، رژیم غذایی مناسب، ورزش، مدیریت بیماری و تجدید قوای جسمی در سطح کاملاً مطلوب مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realization of Behavioral Aspects of Great Men Based on Imam Khomeini's Self- Management Characteristics

چکیده [English]

Theorists of organizational behavior have proposed different indicators for measuring great men's self-management which have helped the followers discover their own internal power. This research is intended to review the practical manner of Imam Khomeini. Interviewing the focal group, the researchers have analyzed the content of Imam Khomeini's behavior. The indicators inherent in his behavior can be considered from psychological and physical views. Indicators such as punctuality, self-control, simplicity of life, tidiness, simple diet, practice, overcoming physical illness, physical recreation, were at desirable levels.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Self-management
  • Imam Khomeini's Self-management
  • Physical Aspect
  • Spiritual-mental Aspect, Great Leader