الگوی تحلیل متغیرهای مؤثر بر استعداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

ا پایه‌‌های توسعه‌ی جوامع توسط افرادی شکل می‌گیرد که متناسب با استعداد برترشان فعالیت می‌کنند. آنچه در این خصوص مهم است، فراهم کردن شرایط به‌نحوی است که همه بتوانند متناسب با استعداد برتر خود مشغول به‌کار شوند. از این‌رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی متغیرهای مؤثر بر استعداد انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، معطوف به سؤالات تحقیق، با رویکردی اکتشافی و کیفی، ادبیات مورد بررسی قرار گرفت که به اکتشاف الگوی تحلیل متغیرهای مؤثر بر استعداد منجر شد. این الگو که متشکل از دو بُعد، چهار عامل، پنج مؤلفه و 276 شاخص است، نشان می‌دهد که عوامل سه‌گانه بُعد محیطی شامل «خانواده»، «سیستم‌های آموزشی» و «کسب‌وکار» از طریق مجموعه‌ای از مؤلفه‌های پیش‌‌برنده و بازدارنده بر بُعد فردی اثر گذاشته و فرد را به‌سمت فعالیت متناسب استعداد برترش یا خارج از آن، سوق می‌دهند. برای سنجش مؤلفه‌‌ها، تعداد 276 شاخص‌ به‌دقت تنظیم‌شده است که بیانگر محیط مساعد/ نامساعد برای فعالیت متناسب با استعداد بوده و متصدیان عوامل محیطی می‌توانند از آن‌ها برای بناکردن محیط مساعد برای فعالیت متناسب استعداد برتر، بهره گیرند. همچنین، مشخص شد زمانی که افراد خارج از استعداد برترشان فعالیت می‌کنند، «حاضرینِ غایب» در شعاع تربیتی خانواده، فضای آموزشی و محیط کسب‌وکار هستند و- در مقابل- هنگامی‌که متناسب با استعداد برترشان فعالیت می‌کنند، «حاضرینِ حاضر» در شعاع تربیتی خانواده، فضای آموزشی و محیط کسب‌وکار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Analysis of Variables Affecting Talent

نویسنده [English]

  • mansour sadeghi mal amiri
چکیده [English]

The bases of the development of the societies are mostly determined by the individuals who act according to their upmost talent. The most important point here is that the situation must be prepared in such a way that everybody can work by employing his/her talent. Hence, this research is intended to investigate the factors that affect talent. The related literature was reviewed in an explorative and qualitative method to answer research questions. It resulted in a model for the analysis of the factors which affect talent. The model contained two aspects, four factors, five components and 276 indicators. The model shows that three factors of the environmental aspect, including family, educational systems, and business, affect personal aspects by some proactive and preventive factors driving towards or distracting from the person’s talent related activities. 276 indicators were arranged appropriately to indicate proper or improper situations for the talent based activities so that people involved in environmental factors may make use of them to promote talent based activities. The researcher also found out that when people work away from their talent, they are not attentive in the domain of family, educational atmosphere, and business. On the other hand, when they act based on their talent, they are quite alert in the same situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent؛ Family
  • Educational Systems؛ Business