نمایه نویسندگان

ا

 • اعتصامی، سید محمد کاظم روایت پژوهی مسئله هیئت علمی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های سازمانی) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 101-145]
 • امیری، مجتبی ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 73-106]
 • امین، فرشته طراحی الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی؛ پژوهشی آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 9-38]

ب

 • بابایی زکلیکی، محمدعلی طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]
 • بیات، الناز ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 73-106]
 • باقری نژاد، زینب طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 147-187]
 • ببران، صدیقه تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 165-193]
 • بسیجی، عسل طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]

ت

 • تابان، محمد طراحی الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی؛ پژوهشی آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 9-38]
 • تاج فر، امیر هوشنگ تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر بازی‌وارسازی در تحول دیجیتالی کارکنان سازمان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 107-135]

ج

 • جعفری نیا، سعید طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 147-187]
 • جهانگیرفرد، مجید تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-250]
 • جوکار، بابک سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]

ح

 • حسن پور، اکبر طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 147-187]
 • حسین زاده شهری، معصومه طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]
 • حکیمی نیاسری، خشایار تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-250]

خ

 • خدیور، آمنه طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]

د

 • دلبری، سمیرا شناسایی عوامل کلیدی بهره‌وری کارکنان ستادی دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های قم) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 137-164]

ر

 • رجایی پور، سعید شناسایی عوامل کلیدی بهره‌وری کارکنان ستادی دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های قم) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 137-164]
 • رسایی فرد، رسول طراحی الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی؛ پژوهشی آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 9-38]

ز

 • زیانی، محبوبه تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر بازی‌وارسازی در تحول دیجیتالی کارکنان سازمان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 107-135]
 • زمانی، رضا ارائه مدلی برای شناسایی شاخص‌های سرمایه انسانی در یک دانشگاه نظامی با رویکرد ترکیبی ISM ـ ANP [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 39-71]

س

 • ستایش، سامی ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه‌محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-100]
 • سیدجوادین، سیدرضا طراحی الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی؛ پژوهشی آمیخته [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 9-38]
 • سعیدی، احمد تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 165-193]
 • سهیلی، حمید شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-215]

ش

 • شاه حسینی، محمد علی ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 73-106]
 • شاه حسینی، محمد علی ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه‌محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-100]

ط

 • طاهرپور کلانتری، حبیب الله شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-215]

ع

 • عابدینی، یاسمین شناسایی عوامل کلیدی بهره‌وری کارکنان ستادی دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های قم) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 137-164]
 • عبدالهی، بیژن طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 147-187]
 • عیسایی، حسین روایت پژوهی مسئله هیئت علمی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های سازمانی) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 101-145]
 • علی پوردرویش، زهرا سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]

ف

 • فاتح راد، مهدی روایت پژوهی مسئله هیئت علمی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های سازمانی) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 101-145]
 • فاندیز، حسین شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-215]

م

 • مجیبی، تورج تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-250]
 • میری، محسن روایت پژوهی مسئله هیئت علمی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های سازمانی) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 101-145]
 • میرسپاسی، ناصر سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • میری قمصری، فاطمه تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 165-193]
 • منظور، داوود ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه‌محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-100]
 • مهدی زاده اشرفی، سید علی تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-250]
 • مهری، داریوش ارائه مدلی برای شناسایی شاخص‌های سرمایه انسانی در یک دانشگاه نظامی با رویکرد ترکیبی ISM ـ ANP [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 39-71]

ن

 • نامدار، حسین ارائه مدلی برای شناسایی شاخص‌های سرمایه انسانی در یک دانشگاه نظامی با رویکرد ترکیبی ISM ـ ANP [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 39-71]
 • نرگسیان، عباس ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه‌محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-100]

و

 • وثوقی، عبداله ارائه مدلی برای شناسایی شاخص‌های سرمایه انسانی در یک دانشگاه نظامی با رویکرد ترکیبی ISM ـ ANP [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 39-71]

ی

 • یزدانی، حمیدرضا سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • یزدان پناه، احمدعلی ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 73-106]