کلیدواژه‌ها = سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-104

امید احمدی؛ امین رضا کمالیان؛ نور محمد یعقوبی؛ محمد قاسمی


2. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 157-178

جواد فعلی؛ علی گرجی کرسامی؛ محمدهادی پایروند