کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی ابعاد و مولفه‌های بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش به منظور ارائه یک مدل مفهومی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 73-100

محمد بیگدلی؛ رسول داودی؛ نقی کمالی؛ غلامحسین انتصار فرمنی


2. نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 125-148

وحید شرفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ داود فیض


3. عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-192

سیدامیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ محمد خدابخشی


6. طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-212

ابوالفضل محمدی؛ علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ خدایار تاروردی پور