کلیدواژه‌ها = عوامل و معیارها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-48

رضا آقایی؛ میلاد آقائی؛ اصغر آقائی