کلیدواژه‌ها = سرمایة‌ انسانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط بین سرمایه‌ اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه ‌انسانی در نظام آموزش عالی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 207-226

محسن فلاح فرامرزی؛ بهناز مهاجران؛ روح اله باقری مجد