کلیدواژه‌ها = کارکنان کلیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-50

سید محسن زارع؛ علی شائمی برزکی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ مهدی ابزری


2. شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 165-191

ابراهیم جواهری زاده؛ آرین قلی پور؛ سیدمحمد مقیمی