کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چند معیاره
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 97-120

جهانیار بامداد صوفی؛ میر سید محمد محسن امامت