کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-78

محمد رضا سلطانی؛ مصطفی سلیمان تبار