کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-78

شاهرخ بابائی؛ رضا رسولی؛ جهان تقی زاده


2. سنجش میزان کارآمدی کارکنان با استفاده از نظریه‌های روان‌شناختی- مدیریتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 49-67

وحید آرایی؛ محمدرحیم اسفیدانی