نویسنده = خدایار تاروردی پور
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-212

ابوالفضل محمدی؛ علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ خدایار تاروردی پور